Naamiot - Masks — Vaihtuvia identiteettejä antiikista nykytaiteeseen - Multiple Identities from Antiquity to Contemporary Art

Moisio, Tomi; Orsini, Carolina; Scacco, Lorella; Scacco, Lorella
Title: Naamiot - Masks — Vaihtuvia identiteettejä antiikista nykytaiteeseen - Multiple Identities from Antiquity to Contemporary Art
Authors: Moisio, Tomi (Author)
Orsini, Carolina (Author)
Scacco, Lorella (Author)
Sivonen, Pauli (Preface by)
Scacco, Lorella (Editor)
Kudel, Silja (Translator)
Päkkilä, Markku (Translator)
Sivill, Kaijamaria (Translator)
Sunstein Scriptumille, Lauren (Translator)
Product number: 9789527441763
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 2.5.2024
Price: 40,00 € (36,36 € vat 0 %)

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Parvs
Edition: 2024
Publication year: 2024
Language: English, Finnish
Pages: 117
Product family: Visual Arts
Other Subjects
Front Page
New Releases
Finnish library classification: 70 TAIDE. TAIDEHISTORIA
YSO - General Finnish ontology: taidenäyttelyt, naamiot, representaatio, identiteetti, merkitykset (semantiikka), taide, taiteenlajit, taidehistoria, kulttuurihistoria, historia
Key words: taide, kuvataide, nykytaide, naamiot, antiikki, taidehistoria
Naamiot - Vaihtuvia identiteettejä antiikista nykytaiteeseen tutkii naamion käyttämisen merkityksiä osana ihmiskunnan historiaa. Esihistoriallisista ajoista asti ihminen on tuntenut tarvetta kätkeä oma identiteettinsä tilapäisesti, tai vaihtaa sitä kokonaan. Naamioitumisen kulttuurihistorialliset merkitykset ovat vaihdelleet eri aikoina eri puolilla maailmaa, mutta se on suosittua myös nykyisin, kun omaa identiteettiä muokataan alinomaa esimerkiksi digitaalisilla alustoilla. Koronapandemia puolestaan palautti ihmisten mieliin sen, että maskeja on käytetty myös suojautumiseen. Kirja tarkastelee naamioaihetta antiikista 1900-luvun avantgarden kautta nykytaiteeseen, ja sen on toimittanut italialainen taidehistorioitsija Lorella Scacco.

Masks - Multiple Identities from Antiquity to Contemporary Art explores the meanings of mask-wearing as part of human history. Since prehistoric times, humans have felt compelled to hide their identity temporarily, or even to change it completely. The cultural and historical meanings of masquerading have varied over time in different parts of the world, but mask-wearing still remains popular today, especially as part of identity play on digital platforms, for example. The coronavirus pandemic in turn served as a reminder of an early function performed by masks: that of providing protection. This book edited by the Italian art historian Lorella Scacco examines the history of the mask motif spanning from classical antiquity through the 20th century avant-garde to contemporary art.