Taidetta kaksin — Dialoginen luominen suomalaisessa nykytaiteessa

Hirvi-Ijäs, Maria
Title: Taidetta kaksin — Dialoginen luominen suomalaisessa nykytaiteessa
Authors: Hirvi-Ijäs, Maria (Author)
Product number: 9789527441138
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 26.1.2022
Price: 34,00 € (30,91 € vat 0 %)

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Parvs
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 111
Product family: Visual Arts
Sculpture
Other Subjects
Finnish library classification: 70 TAIDE. TAIDEHISTORIA
YSO - General Finnish ontology: taiteilijat, kuvataide, nykytaide, dialogisuus, vuorovaikutus, kumppanuus, kuvataiteilijat, taiteellinen työ, taiteilijuus, taidekäsitykset, työprosessit, yhteistyö, kokemukset, perinne, taide, taidefilosofia
Key words: taide, kuvataide, nykytaide, taiteilijuus, taiteilijaparit
Perinteisessä länsimaisessa ajattelussa on usein ollut tarve osoittaa yksilötaiteilijan erityisasemaa taiteellisessa luomisessa. Nykytaiteessa kahden taitelijan muodostama duo on vakiintunut tekemisen ja esiintymisen muotona vasta viimeisen 20 vuoden aikana. Tässä kirjassa taiteellista luomista käsitellään vuorovaikutteisena luomisprosessina ja esitellään kahdeksan taiteilijaparia tai -duoa, jotka toimivat aktiivisesti Suomessa ja kansainvälisesti. Toisin kuin taiteilijaparit, duot eivät välttämättä ole elinkumppaneita, vaan ovat valinneet työtavakseen yhteistyön. Parina työskentelyn syyt ja käytännöt vaihtelevat sekä suhteessa työprosesseihin että julkiseen toimintaan.
Kirjan ydinkysymyksiksi nousevat tasa-arvo ja luomisen alkuperän tunnistaminen sekä luomistyön myyttisten kehien purkaminen. Samalla dialogisuus on nykytaiteen kentällä ja tutkimuksessa laajentunut taiteilijan työstä sekä taideteosten teoriaan että taiteellisen prosessin yleisösuhteisiin.
Dialogisuudelle löytyy taiteellisessa kontekstissa useita paikkoja ja painopisteitä, joiden kautta avautuu laajempi alusta esteettisen eetoksen keskustelulle.